ارزش تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت

ارزش: تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت امامت شیعه

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاهش ۲۹ درصدی بارندگی در کشور

با گذشت شصت و هفت روز از سال آبی 97-96 ارتفاع کل ریزش های هوا بالغ بر 24 میلیمتر گزارش شده است هست. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت 29.

کاهش ۲۹ درصدی بارندگی در کشور

کاهش ۲۹ درصدی بارندگی در کشور

عبارات مهم : مقایسه

با گذشت شصت و هفت روز از سال آبی 97-96 ارتفاع کل ریزش های هوا بالغ بر 24 میلیمتر گزارش شده است هست. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت 29.2 درصد کم کردن و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 29.7 درصد زیاد کردن را نشان می دهد.

به گزارش میزان، حجم بارش اول مهر تا پايان هفتمین روز از آذر ماه معادل 39.553 ميليارد مترمكعب اعلام شده است است.

کاهش ۲۹ درصدی بارندگی در کشور

میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر در سال آبی جاری تاکنون 101.1 میلیمتر گزارش شده، که این رقم در مقایسه با سال آبی گذشته5.2 درصد زیاد کردن و در مقایسه با بلند مدت 49 ساله عوض کردن نکرده گزارش شده است است.

در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، میزان بارش ها 29.6 میلیمتر گزارش شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 129.5 درصد زیاد کردن و در مقایسه با میانگین 49 ساله 31.6 درصد کم کردن داشته است.

با گذشت شصت و هفت روز از سال آبی 97-96 ارتفاع کل ریزش های هوا بالغ بر 24 میلیمتر گزارش شده است هست. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت 29.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد 60.3 میلیمتر بارش بوده که این رقم در سال گذشته 24.7 میلیمتر ثبت شده، از همین رو در مقایسه با سال آبی گذشته این حوضه آبریز شاهد زیاد کردن 144.1 درصدی است.

میزان بارش در فلات مرکزی کشور عزیزمان ایران با 18.7 درصد کم کردن نسبت به سال گذشته 6.1 میلیمتر بارش را جهت خود به ثبت رسانده است.گفتنی است این حوزه در مدت مشابه سال گذشته 7.5 میلیمتر بارش تا این مدت داشته و همچنین میانگین میانگین بارش در 49 ساله گذشته این حوضه 16.8 میلیمتر گزارش شده است است.

حوضه مرز شرق در سال آبی جاری 1.3 میلیمتر بارندگی داشته و این در حالی است که این منطقه در مدت مشابه سال آبی گذشته 0.3 میلیمتر بارش را تجربه کرده بود و این نشان از زیاد کردن چشمگیر بارش ها در مقایسه با سال آبی گذشته و کم کردن 82.9 درصدی نسبت به آمار 49 ساله بلند مدت در این حوضه است.

کاهش ۲۹ درصدی بارندگی در کشور

حوضه آبی قره قوم تاکنون 11.7 میلیمتر بارش داشته است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 4.3 میلیمتر بوده است.

واژه های کلیدی: مقایسه | بارندگی | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog