ارزش تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت

ارزش: تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت امامت شیعه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی فقط یک سوم هزینه تصفیه فاضلاب را از مردم می‌گیریم ، قیمت آب منطقی نیست

اکنون آب نیم لیتری 500 تومان خریداری می شود ولی ما دو هزار برابر آن را 500 تومان می فروشیم که جهت آبی که تصفیه می شود، اصلا منطق ندارد. 

فقط یک سوم هزینه تصفیه فاضلاب را از مردم می‌گیریم ، قیمت آب منطقی نیست

قیمت آب منطقی نیست / فقط یک سوم هزینه تصفیه فاضلاب را از مردم می گیریم

عبارات مهم : ایران

اکنون آب نیم لیتری 500 تومان خریداری می شود ولی ما دو هزار برابر آن را 500 تومان می فروشیم که جهت آبی که تصفیه می شود، اصلا منطق ندارد.

محمد پرورش مدیر عامل آب وفاضلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در بازید از غرفه خبرگزاری کار کشور عزیزمان ایران در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات راجع به اقتصاد آب به خبرنگار ایلنا گفت: جایی که دخل و خرج آن نمی خواند آن شرکت نابود می شود، ما در حال حاضر جهت یک متر مکعب آب 1000 تومان هزینه می کنیم و کمتر از 500 تومان از مصرف کننده دریافت می کنیم که این رویه اقتصاد آب را با چالش مواجه می کند.

فقط یک سوم هزینه تصفیه فاضلاب را از مردم می‌گیریم ، قیمت آب منطقی نیست

وی افزود: اکنون آب نیم لیتری 500 تومان خریداری می شود ولی ما دو هزار برابر آن را 500 تومان می فروشیم که جهت آبی که تصفیه می شود، اصلا منطق ندارد.

پرورش با بیان اینکه اقتصاد آب ریشه مهم چالش ما هست، خاطرنشان کرد: ما فاضلاب را از شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران با 800 تومان تصفیه کرده و به محیط زیست برمی گردانیم و فقط 300 تومان از مردم می گیریم، بنا بر این اگر این اقتصاد درست نشود ضربه می خوریم.

اکنون آب نیم لیتری 500 تومان خریداری می شود ولی ما دو هزار برابر آن را 500 تومان می فروشیم که جهت آبی که تصفیه می شود، اصلا منطق ندارد. 

مشروح گفت و گو روزهای آینده منتشر می شود.

واژه های کلیدی: ایران | فاضلاب | اقتصاد | فاضلاب | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog