ارزش تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت

ارزش: تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت امامت شیعه

گت بلاگز اخبار بین الملل سقوط آمریکا به رده ششم , آلمان محبوب ترین کشور دنیا

این مطالعه از سال 2005 و به ابتکار پروفسور سیمون آنهولت بریتانیایی همه ساله از میان 50 کشور متفاوت دنیا و در 6 شاخص مشخص صورت می گیرد. 

سقوط آمریکا به رده ششم , آلمان محبوب ترین کشور دنیا

آلمان محبوب ترین کشور دنیا؛ سقوط آمریکا به رده ششم

عبارات مهم : آلمان

این مطالعه از سال 2005 و به ابتکار پروفسور سیمون آنهولت بریتانیایی همه ساله از میان 50 کشور متفاوت دنیا و در 6 شاخص مشخص صورت می گیرد.

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد کشور آلمان در سال 2017 با گرفتن جای آمریکا به محبوب ترین کشور دنیا تبدیل شده است است.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران به نقل از وب سایت روزنامه “یو اس ای تودی” بر اساس مطالعه یکسان انجام شده است بین موسسه آلمانی پژوهش بازار” GfK ” و شرکت بریتانیایی مشاور سیاسی، “سیمون آنهولت” و از میان 50 کشور مورد مطالعه، آلمان به عنوان محبوب ترین کشور دنیا گزینش شده است است.

سقوط آمریکا به رده ششم , آلمان محبوب ترین کشور دنیا

پس از آلمان کشورهای فرانسه و بریتانیا قرار گرفته اند و کانادا و ژاپن در رده چهارم و پنجم این لیست قرار گرفته و ایالات متحده آمریکا که در رده بندی پارسال محبوب ترین کشور دنیا بود به رده ششم سقوط کرده است.

عمده علت سقوط آمریکا از میان شاخص های شش گانه مورد بررسی ، سقوط این کشور در شاخص “حکومتداری” از رده نوزدهم پارسال به رده بیست و سوم امسال بوده است و این مساله بدون تردید بی ارتباط با روی کار آمدن دولت تازه در این کشور از ژانویه امسال میلادی نبوده است.

این مطالعه از سال 2005 و به ابتکار پروفسور سیمون آنهولت بریتانیایی همه ساله از میان 50 کشور متفاوت دنیا و در 6 شاخص مشخص صورت می گیرد. 

ایالات متحده آمریکا در رده بندی امسال در هیچ یک از شاخص ای شش گانه مورد بررسی این مطالعه، در رده نخست قرار ندارد.

ایتالیا، سوییس، استرالیا و سوئد به ترتیب در رده های هفتم و دهم این رده بندی قرار گرفته اند.

آلمان در رده بندی پارسال همین دو موسسه، در رده دومین کشور محبوب دنیا جای داشت.

سقوط آمریکا به رده ششم , آلمان محبوب ترین کشور دنیا

در این مطالعه شش متغبر 50 کشور بررسی شده است مورد مطالعه قرار گرفته است:

1- مردم آنها

این مطالعه از سال 2005 و به ابتکار پروفسور سیمون آنهولت بریتانیایی همه ساله از میان 50 کشور متفاوت دنیا و در 6 شاخص مشخص صورت می گیرد. 

2- شیوه حکومتداری شان

3- صادرات کشورها

سقوط آمریکا به رده ششم , آلمان محبوب ترین کشور دنیا

4- گردشگری

5- سرمایه گذاری

6- میزان مهاجرت

گفتنی است با وجودی که در رده بندی پارسال این دو موسسه نام 3 کشور ایران، کوبا و قزاقستان هم دیده می شد ولی در رده بندی سال 2017 این 3 کشور از بین بردن شده است و به جای آنها نام کشورهای بوتسوانا، اوکراین و نروژ قرار داده شده است است.

از میان کشورهای خاورمیانه نام کشورهای ترکیه، مصر، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در این رده بندی 50 کشوری قرار دارد.

اوضاع 5 کشور نخست شاخص های شش گانه بررسی شده است

واژه های کلیدی: آلمان | آمریکا | مطالعه | محبوب ترین | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog