ارزش تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت

ارزش: تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت امامت شیعه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ابراز نگرانی سید حسن خمینی، ناطق نوری و مدیر دولت اصلاحات به رییس جمهور در جلسات شخصی

شخصیت های با نفوذ و جریانات سیاسی حامی دولت نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی پیش روی دولت و همپیمانی های داخلی و خارحی هشدارهای جدی را به رییس جمهور انتقال یافته

ابراز نگرانی سید حسن خمینی، ناطق نوری و مدیر دولت اصلاحات به رییس جمهور در جلسات شخصی

ابراز نگرانی سید حسن خمینی، ناطق نوری و مدیر دولت اصلاحات به رییس جمهور در جلسات خصوصی

عبارات مهم : سیاسی

شخصیت های با نفوذ و جریانات سیاسی حامی دولت نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی پیش روی دولت و همپیمانی های داخلی و خارحی هشدارهای جدی را به رییس جمهور انتقال یافته کرده و خواهان نظارت و مدیریت نیرومند تر اقتصادی و سیاسی امور شده است اند.

ابراز نگرانی سید حسن خمینی، ناطق نوری و مدیر دولت اصلاحات به رییس جمهور در جلسات شخصی

در همین ارتباط شفقنا مطلع شد، از چندین ماه پیش به خاص در ماه مبارک رمضان حجج اسلام مردها سید حسن خمینی، مدیر دولت اصلاحات و ناطق نوری در جلسات شخصی نگرانی ها و انتقادات مردم و کارشناسان خبره راجع به شرایط دولت در عرصه سیاست داخلی به خاص سیاست های اقتصادی و تیم اقتصادی آن را به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی انتقال یافته کرده و با پیشنهاداتی خواهان اخذ تدابیر جدی در این زمینه شده است بودند.

یادآور می شود در پی اوج گرفتن انتقادات از عملکرد تیم اقتصادی دولت و ابراز نگرانی دلسوزان نظام و دولت، تصویر العمل هایی جریانات سیاسی و همچنین نامه ی نمایندگان مجلس به رییس جمهور، امروز زمزمه های رسمی مبنی بر کلید خوردن تغییرات کابینه شنیده شد. رییس جمهور روحانی نیز در جلسات پی در پی با کابینه و کارشناسان در جستجوی راه حل های فوری جهت خروج از شرایط فعلی است.

شخصیت های با نفوذ و جریانات سیاسی حامی دولت نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی پیش روی دولت و همپیمانی های داخلی و خارحی هشدارهای جدی را به رییس جمهور انتقال یافته

بر اساس این گزارش، حامیان سیاسی دولت ابزار داشته اند در صورت اخذ تدابیر مورد نیاز از سوی رییس جمهور و تغییرات و ترمیم در تیم اقتصادی و شفافیت در پرداخت های ارزیف نهایت حمایت خود را از تدابیر رییس جمهور به انجام خواهند رساند.

بسیاری از کارشناسان و دلسوزان معتقدند با همه ی دشواری ها، با توجه به ظرفیت های ملی عبور از شرایط فعلی در صورت اخد تدابیر مورد نیاز و شفافیت و مبارزه جدی با فساد امکان پذیر هست، چنان که کشور شرایط دشوارتر جنگ را با مدیریت صحیح پشت سرگذاشت.

واژه های کلیدی: سیاسی | اقتصادی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog