ارزش تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت

ارزش: تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت امامت شیعه

گت بلاگز اخبار پزشکی یائسگی زودهنگام با دیابت نوع۲ مرتبط است

به گفته محققان، در زنانی که دوره یائسگی زودهنگام شروع می شود ریسک مبتلا شدن به دیابت زیاد است. 

یائسگی زودهنگام با دیابت نوع۲ مرتبط است

یائسگی زودهنگام با دیابت نوع۲ مرتبط است

عبارات مهم : دیابت

به گفته محققان، در زنانی که دوره یائسگی زودهنگام شروع می شود ریسک مبتلا شدن به دیابت زیاد هست.

به گزارش مهر، محققان هلندی با پیگیری اوضاع حدود ۴۰۰۰ زن در هلند دریافتند زنانی که قبل از ۴۰ سالگی یائسه شدند در مقایسه با زنانی که بعد از ۵۵ سالگی یائسه شده است بودند چهار برابر زیاد در معرض مبتلا شدن به دیابت نوع۲ قرار داشتند.

یائسگی زودهنگام با دیابت نوع۲ مرتبط است

طبق این مطالعه، به ازای هر یک سال قبل از یائسگی، ریسک مبتلا شدن به دیابت ۴ درصد کم کردن می یابد.

دکتر طوالان موکا، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه اراسموس هلند، در این باره می گوید: «شروع زودهنگام یائسگی طبیعی نشانه مستقل دیابت نوع۲ در زنان بعد از سن یائسگی است.»

به گفته محققان، در زنانی که دوره یائسگی زودهنگام شروع می شود ریسک مبتلا شدن به دیابت زیاد است. 

به گفته محققان، رابطه علت و معلولی مستقیمی بین یائسگی زودهنگام و دیابت مشخص نشده است و مطالعات بیشتری جهت بررسی مکانیسم های پشت این رابطه نیاز است.

در این مطالعه ۳۹۶۹ زن ۴۵ سال و بالاتر به مدت حدود ۹ سال تحت نظر بودند. محققان گزارشات پزشکی و پاسخ آنها به پرسشنامه ها را بررسی کردند. در طول این مدت ۳۴۸ نفر مبتلا به دیابت نوع۲ شده است بودند.

طبق یافته ها، زنانی که دوران قاعدگی ارزش بین ۴۰ تا ۴۴ سالگی متوقف شده است بود ۲.۴ برابر زیاد در معرض مبتلا شدن به دیابت بودند. یائسگی در سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی با ۶۰ درصد احتمال بالای مبتلا شدن به دیابت در مقایسه با یائسگی در سنین بالاتر مرتبط بود.

یائسگی زودهنگام با دیابت نوع۲ مرتبط است

واژه های کلیدی: دیابت | محققان | سن یائسگی | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog