ارزش تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت

ارزش: تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت امامت شیعه

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، بعد از مرگ، درخت شوید

به گزارش گروه تحریریه سایت، روح انسان ها بعد از فوت از بدن جدا می شود ولی این جسم انسان است که در این دنیا می ماند و بسته به رسم هر کشور یا تجزیه می شود و یا ب

عکس ، بعد از مرگ، درخت شوید

بعد از مرگ، درخت شوید /عکس

عبارات مهم : تبدیل

یک کمپانی انگلستانی انسان ها را بعد از فوت به درخت تبدیل می کند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، روح انسان ها بعد از فوت از بدن جدا می شود ولی این جسم انسان است که در این دنیا می ماند و بسته به رسم هر کشور یا تجزیه می شود و یا بعد از سوختن به خاکستر تبدیل می شود و در گلدانی قرار می گیرد تا در خانواده باقی بماند. یک کمپانی انگلستانی خاکستر مرده هایی را که سوزانده می شوند، به کود تبدیل می کند و در گلدانی می ریزد و در آن بذر گیاهی را قرار می دهد و مردم می توانند با کاشتن این درخت هر لحظه به یاد او باشند.

عکس ، بعد از مرگ، درخت شوید

واژه های کلیدی: تبدیل | کمپانی | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog