ارزش تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت

ارزش: تاریخ خواندن امام موسی کاظم شهادت امامت شیعه

گت بلاگز وب‌گردی جلوه‌هایی از شخصیت بی‌نظیر امام کاظم علیه السلام

تاریخ نگاران او را عابدترین مردم سرنوشت خود خوانده‌اند تا آنجا که «عبدصالح» و «زین المجتهدین» ( زیور کوشندگان در عبادت) لقب گرفت و هرگز کسی همانند او در بند

جلوه‌هایی از شخصیت بی‌نظیر امام کاظم علیه السلام

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، امام کاظم علیه السلام در وقت خود به علم و پرهیزگاری و زهد و دیانت و عبادت، شهرت داشت تا جایی که این ابن ابی الحدید معتزلی راجع به ایشان می نویسد: «فقاهت، دیانت، عبادت، بردباری و شکیبایی همه در آن حضرت جمع بود.»

عبارات مهم : تاریخ

دانش امام
امام جعفر صادق علیه السلام بر علم فرزندش موسی بن جعفر گواهی داده و فرموده است: اگر از این پسرم راجع به آنچه در مصحف (قرآن) وجود دارد بپرسی به یقین عالمانه پاسخت می دهد.

و نیز فرموده است: حکمت فهم، سخاوت و دانش امور دینی مردم که در آن گرفتار اختلاف و سردرگمی شده است اند نزد اوست. عالمان دانش های فراوانی در عرصه دین و غیر دین از آن حضرت نقل کرده و در میان محدثان به «عالم» شهره یافته بود. بافایده می گوید: مردم روایات بسیاری از ابوالحسن موسی نقل کرده اند او فقیه ترین مردم وقت خود بود.

عبادت و تقوای حضرت

زهد و عبادت امام کاظم علیه السلام به قدری شهره بود که هارون الرشید سرسخت ترین دشمن امام نیز می گوید: این مرد از راهیان بنی هاشم هست.

تاریخ نگاران او را عابدترین مردم سرنوشت خود خوانده اند تا آنجا که «عبدصالح» و «زین المجتهدین» ( زیور کوشندگان در عبادت) لقب گرفت و هرگز کسی همانند او در بندگی و فرمانبرداری دیده نشده.

نمونه هایی از عبادت امام
۱. نماز: شب را نمازهای مستحبی می گزارد و آنها را با نماز صبح پیوند می داد. آن گاه تا برآمدن خورشید به تعقیبات می پرداخت و چون خورشید طلوع می کرد حضرت سر به سجده می گذارد و پیوسته به دعا و ستایش خداوند مشغول بود تا این که ظهر فرا می رسید. البته باید توجه داشت که ظاهرا این عمل همیشگی حضرت نبوده است لیکن در تاریخ به کرار آمده که حضرت در پی حوائج مؤمنان بوده اند و این جزء سیره حضرات معصومین علیهم السلام است که پیگیری امور مسلمانان را مقدم بر عبادت شبانه روز غیر از واجبات می دانستند.

شاهد این مطلب اینکه دقیقا چنین مطلبی در وقت زندانی بودن حضرت نقل شده است بنابراین می توان این گونه عبادت را به آن وقت تطبیق کرد. هارون از فراز کاخ خود منزل زندان ربیع را می کاوید. او در جای مخصوصی از آن منزل جامعه ای بر زمین می دید که هرگز جا بجا نمی شود و حرکتی ندارد.

از این عنوان در شگفت شده است از ربیع پرسید: این پیراهن چیست که همه روزه آن را در همین جا می بینم؟ ربیع پاسخ می دهد: ای امیرالمؤمنین آنچه می بینی پیراهن نیست بلکه موسی بن جعفر است که همه روزه هنگام برآمدن خورشید سرش به سجده می نهد و ظهر هنگام، سر از سجده بر می دارد. اینجا بود که هارون الرشید مبهوت شده است نتوانست شگفتی خود را پنهان کند و گفت: ولی او از زاهدان بنی هاشم هست.

زهد و عبادت امام کاظم علیه السلام به قدری شهره بود که هارون الرشید سرسخت ترین دشمن امام نیز می گوید: این مرد از راهیان بنی هاشم هست. تاریخ نگاران او را عابدترین مردم سرنوشت خود خوانده اند تا آنجا که «عبدصالح» و «زین المجتهدین» لقب گرفت و هرگز کسی همانند او در بندگی و فرمانبرداری دیده نشده.

و نیز در زمانی که در سیاه چال های هارون بسر می برد حضرت خطاب به خداوند عرضه می دارد: اللهم انّی أسئلک أن تفرغنی بعبادتک اللهم و قد فعلتَ فلک الحمد. بار خدایا از تو می خواستم فرصتی عنایت کنی تا به بندگی و عبادتت بپردازم خداوندا آنچه می خواستم فراهم نمودی بعد ستایش تو را سزاست.

۲. روزه داری: حضرت کاظم علیه السلام روزها روزه داشت و شب ها را به عبادت زنده می داشت، به خاص زمانی که به دستور هارون در زندان به سر می برد.

۳. حج: آن حضرت در حالی که اسبان راهوار و اصیل در مسیر سفر آزاد گذاشته بود مسافت میان مدینه و مکه را پیاده طی می کرد. تمام افراد خانواده حضرت و نیز برادرش علی بن جعفر راجع به مدت زمانی که در راه بودند می گوید: نخستین سفر ۲۶ روز، دومین آن ۲۵ روز سفر سوم ۲۴ روز و چهارمین سفر ۲۱ روز به درازا کشید.

۴. تلاوت قرآن: حضرت قرآن را با دقت و تدبر و خوش نواتر از هر کس می خواند و چون به خواندن قرآن می پرداخت اندوهگین می شد آن گونه که هر کس تلاوت حضرت را می شنید می گریست.

حفص می گوید: او قرآن را با آهنگی حزین می خواند و چون به تلاوت می پرداخت گویی که با مخاطبی گفت و گو می کند.

۵. آزاد کردن بردگان: حضرت هزار برده را به انگیزه جلب خشنودی خدا و تقرب به درگاهش آزاد کرد.

زهد امام:
ابراهیم بن عبدالحمید ابعاد و دامنه زهد امام کاظم علیه السلام را چنین بیسان می کند: وارد منزل ای شدم که حضرت در آن نماز می گزارد.

در آن جا جز یک زنبیل که از برگ خرما بافته شده است بود و شمشیری آویخته و یک قرآن چیزی دیگر نبود. در روایت ابراهیم زندگی امام کاظم علیه السلام آن چنان راحت و زاهدانه توصیف شده است بود که حداقل نیازها و وسایل زندگی که طبقه ضعیف جامعه آن روز نیز از آن برخوردار بود نداشت و این خود علت روشنی بر رویگردانی آن حضرت از دنیا و لوازم آن هست.

البته امام در حالی چنین زاهدانه می زیست که اموال فراوان و حقوق شرعی از سوی شیعیان جهت امام فرستاده می شد.

حضرت قرآن را با دقت و تدبر و خوش نواتر از هر کس می خواند و چون به خواندن قرآن می پرداخت اندوهگین می شد آن گونه که هر کس تلاوت حضرت را می شنید می گریست.

بخشندگی امام
مورخان به اتفاق گفته اند که او هر آنچه داشت بدون چشم داشت پاداش و یا سپاسگزاری در راه خدا به آنان داد. او آنچه به مستمندان می داد مخفیانه و به طور ناشناس بود تا هرگز ذلت خواهش را در صورت درخواست کننده ببیند.

کیسه هایی حاوی دویست تا چهارصد دینار به آنان می داد . این کیسه ها در زیادی و گرانی ضرب المثل بودند. خاندان حضرت می گفتند: شگفت انگیز است کسی که از کیسه های موسی برخوردار شود و از کمبود و فقر شکایت کند.

بردباری حضرت
در بردباری و فرو بردن خشم نیز ضرب المثل بود. یکی از نوادگان عمر بن خطاب واکنش‌ها بد و نکوهیده ای با امام داشت پیوسته امیرالمؤمنین علی علیه السلام را ناسزا می گفت. عده ای از دوستان امام کاظم بر آن شدند تا او را بکشند. ولی امام آنان را از این کار بازداشت و بر آن شد تا مسئله را به صورتی دیگر حل کند.

از این رو محل او را جویا شد به حضرت گفتند: در اطراف مدینه به زراعت مشغول هست. حضرت بی خبر بسوی او روانه شد آن مرد خطاب به حضرت فریاد برآورد: کشت مرا پایمال مکن! حضرت همچنان به راه خود ادامه داد تا اینکه به وی نزدیک شده است بنای مهربانی با او گذاشت و با لطیف ترین گفتار با او سخن گفت؛ سپس به نرمی از او پرسید: چقدر به مزرعه تو زیان رسیده است؟ گفت: صد دینار.

امام فرمود: امید داری از این مزرعه چه مقدار سود عایدت شود؟ گفت: دویست دینار. امام سیصد دینار به او داد و فرمود: این جهت توست و کشت تو نیز باقی هست. مرد منفعل شد و از این که پیش تر رفتاری ناشایست با امام داشت شرمنده گردید.

منبع: تبیان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: تاریخ | خواندن | امام موسی کاظم | شهادت | امامت | شیعه |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog